PRIVACYBELEID

Het privacybeleid is bijgewerkt op 2023-01-01.


Het privacybeleid heeft als doel om het verwerken van gegevens van gebruikers die de diensten van Van Orton BV gebruiken, in detail te beschrijven. Het beschrijft hoe Van Orton BV uw persoonlijke gegevens gebruikt en beschermt. Door de website te gebruiken, stemt de gebruiker in met dit privacybeleid.


Wat voor soort gegevens verzamelen we?


Voor de behoeften van de website en het bedrijf verzamelen we de volgende informatie:

- Contactgegevens (naam, voornaam, adres).
- Accountgegevens (wachtwoord, gebruikersnaam).
- Betalingsgegevens (factuuradres, bankgegevens, creditcard- en betaalkaartgegevens).

Gebruiken we cookies?

Ons bedrijf maakt gebruik van cookies die bepaalde informatie opslaan in het geheugen van uw harde schijf. Cookies verbeteren de toegang tot onze website en identificeren regelmatige bezoekers. We tonen een waarschuwingsbericht (banner) aan elke persoon die de website bezoekt, waarin wordt gevraagd of ze de cookies willen accepteren. Ze bevatten geen vertrouwelijke informatie over de gebruikers van de website. Het bannerbericht informeert de gebruiker over:

- De specifieke doeleinden van de gebruikte cookies
- De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze cookies en de instellingen te wijzigen door rechtstreeks op een link te klikken
- Het feit dat verder surfen gelijkstaat aan toestemming voor het plaatsen van cookies op hun apparaat.

Het plaatsen en lezen van cookies wordt niet uitgevoerd als de gebruiker het plaatsen van cookies weigert.


Wie verzamelt uw gegevens?

De website Van Orton BV verzamelt uw persoonlijke gegevens en deelt deze met onze partnerbanken (BNP, Crédit Agricole, CIC) wanneer een transactie plaatsvindt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

We verzamelen informatie wanneer u zich registreert op onze website, wanneer u inlogt op uw account, een aankoop doet,
de verzamelde informatie is degene die u heeft ingevoerd.

Dit omvat uw contactgegevens, uw e-mailadres. We informeren de gebruiker dat we automatisch informatie ontvangen en opslaan vanaf zijn computer en browser.


Met welk doel worden mijn gegevens verzameld?

De website, het bedrijf en alle andere betrokken partijen verzamelen uw gegevens met de volgende doeleinden:

- Communiceren met u

- Uw transacties verwerken

- Onze diensten leveren

- Beveiliging en fraudepreventie

- Voldoen aan de wet

- Gebruiksstatistieken.

Dus alle informatie die we van u verzamelen, kan worden gebruikt om:

- Uw ervaring te personaliseren en de klantenservice te verbeteren door beter aan uw behoeften te voldoen

- Gerichte advertenties weergeven

- Contact met u opnemen

- Voldoen aan verzoeken van gerechtelijke autoriteiten


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De website en het bedrijf bewaren uw gegevens volgens de geldende wettelijke verplichtingen met betrekking tot transactietraceerbaarheid.


Worden mijn verzamelde gegevens verkocht of aan derden verstrekt?

Het bedrijf is de enige eigenaar van de informatie die op deze website wordt verzameld. De verzamelde informatie wordt niet verkocht of overgedragen aan een andere onderneming, behalve indien nodig om te voldoen aan een verzoek of transactie.

Persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet aan derden verstrekt, behalve aan derde partijen die de exploitatie van deze website mogelijk maken of die de zaken van het bedrijf afhandelen. Derde partijen zijn verplicht om deze informatie vertrouwelijk te houden.

Bovendien zullen we informatie delen die nodig is voor een onderzoek, of om illegale activiteiten te voorkomen of situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen.

Meer in het algemeen zullen we informatie delen indien de wet ons daartoe verplicht. Niet-persoonlijke informatie kan worden verstrekt aan andere partijen voor commercieel gebruik.


Op welke grondslag worden mijn gegevens verzameld?

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld door deze website en het bedrijf in gevallen waarin de toepasselijke regelgeving dit toestaat, met name in de volgende gevallen:

- U hebt uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

- De verstrekte informatie is nodig voor de uitvoering van het contract of voor precontractuele maatregelen op uw verzoek.

- Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen van het bedrijf of de website.

- Wanneer de belangen van het bedrijf of de website een verwerking van uw persoonlijke gegevens rechtvaardigen, met passende beschermingsgaranties.

- Voor minderjarigen onder de 16 jaar kan toestemming alleen worden gegeven of gemachtigd door de houder van het ouderlijk gezag.


Hoe wordt de veiligheid van mijn persoonlijke gegevens gewaarborgd?

De website maakt gebruik van beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt te beschermen.
Gevoelige informatie die online wordt verzonden, wordt beschermd door state-of-the-art encryptie. Bovendien neemt het bedrijf maatregelen om informatie buiten het netwerk te beschermen. De servers die deze gegevens hosten, zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving in Frankrijk.

Behalve medewerkers die toegang nodig hebben tot deze gegevens (facturatie, klantenservice), heeft niemand toegang tot deze persoonlijk identificeerbare informatie.

Wat zijn mijn rechten?

We informeren u dat u verschillende rechten heeft, zoals hieronder vermeld:

- Recht op toegang: als u erom vraagt, zal het bedrijf u een kopie verstrekken van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.

- Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door het bedrijf.

- Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te verzoeken dat het bedrijf de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt, met name wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerking, de juistheid van de gegevens betwist of van mening bent dat het gebruik ervan onwettig is.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde voorwaarden kunt u verzoeken om al uw persoonlijke gegevens te ontvangen om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat het bedrijf hiertegen kan protesteren.

- Recht op rectificatie: u kunt verzoeken dat het bedrijf de persoonlijke gegevens die u aan hen heeft verstrekt, corrigeert.

- Recht om vergeten te worden: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om te verzoeken dat het bedrijf bepaalde persoonlijke gegevens over u verwijdert.

Het recht om vergeten te worden kan alleen worden verkregen in bepaalde gevallen, met name voor doeleinden van openbaar belang, archivering of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens door het bedrijf.

Op voorwaarde dat ze hun identiteit kunnen aantonen, kunnen gebruikers hun recht uitoefenen bij het bedrijf als volgt:

Per e-mail, naar het adres van de klantenservice vermeld in de wettelijke kennisgeving en toegankelijk onder aan deze pagina.

Het bedrijf verbindt zich ertoe de instructies van elke gebruiker met betrekking tot het bewaren, verwijderen en communiceren van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden te respecteren. Als er geen instructies van de gebruiker zijn, zal het bedrijf voldoen aan de verzoeken van de erfgenamen zoals uiteengezet in de toepasselijke bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Als alternatief kunnen klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens worden gericht aan de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés op het volgende adres: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex.